Ranger roku 2022 – výsledky + odpovědi na biblický kvíz

Jakub Pernica

Asi byste rádi viděli výsledky Rangera roku 2022.
Tady vám je předkládáme.

Při hodnocení jsme na prvním místě zohledňovali počet splněných disciplín a potom součet pořadí
v jednotlivých disciplínách.
Občas jsme trošku přimhouřili očko, ale naším cílem je motivovat vás, abyste to zkoušeli a tak se
zlepšovali.
U každé disciplíny napíšu, kde jsme očko zamhouřili.

Na konci článku naleznete odpovědi na Biblický kvíz.

Běh  3x100m

Kategorie:RR
TýmČasPořadíSplněno
18. PH Brno41,65 s1
19. PH Příbram43,20 s2
35. PH Praha43,41 s3
9. PH Třinec46,75 s4
8. PH Zlín51,98 s5
Kategorie:ER
TýmČasPořadíSplněno
49. PH Praha44,38 s1
9. PH Třinec44,65 s2
35. PH Praha49,18 s3
18. PH Brno49,80 s4
34. PH Nymburk53,26 s5×
Kategorie:AR
TýmČasPořadíSplněno
24. PH Brno46,10 s1
18. PH Brno46,16 s2
19. PH Příbram46,18 s3
35. PH Praha47,38 s4
34. PH Nymburk51,38 s5
Kategorie:DR
TýmČasPořadíSplněno
9. PH Třinec53,00 s1
35. PH Praha54,33 s2
42. PH Ostrava55,43 s3
19. PH Příbram61,03 s4×

Uzle

Přimhouřili jsme oko při neučesaných osmičkách 😊 a občas Karel hledal a hledal, aby našel i na nepříliš správně utaženém uzlu to, co tam má být.
Kdo neuvázal, ten neuvázal.
Kategorie:RR
TýmChybČasPořadíSplněno
8. PH Zlín02:32 s1
18. PH Brno02:44 s2
35. PH Praha03:08 s3
9. PH Třinec1.55:00 s4×
19. PH Příbram6.55:00 s5×
Kategorie:ER
TýmChybČasPořadíSplněno
34. PH Nymburk03:57 s1
18. PH Brno05:00 s2
35. PH Praha12:10 s3×
49. PH Praha15:00 s4×
9. PH Třinec15:00 s4×
Kategorie:AR
TýmChybČasPořadíSplněno
35. PH Praha03:05 s1
18. PH Brno3.55:00 s2×
19. PH Příbram54:30 s3×
24. PH Brno83:20 s4×
34. PH Nymburk95:00 s5×
Kategorie:DR
TýmChybČasPořadíSplněno
42. PH Ostrava58:00 s1×
35. PH Praha6.58:00 s2×
19. PH Příbram10.58:00 s3×
9. PH Třinec14.58:00 s4×

Stan

Přimhouřili jsme oko u nedokonale přivázaného tropika u křížení prutů a u DR jsme nechali projít tým, který nestihl daný limit, nicméně postavili stan bez chybičky.
Kategorie:RR
TýmChybČasPořadíSplněno
35. PH Praha02:28 s1
8. PH Zlín02:33 s2
18. PH Brno03:56 s3
9. PH Třinec04:25 s4
19. PH Příbram06:14 s5
Kategorie:ER
TýmChybČasPořadíSplněno
35. PH Praha03:03 s1
34. PH Nymburk03:23 s2
18. PH Brno03:27 s3
49. PH Praha03:39 s4
9. PH Třinec14:09 s5×
Kategorie:AR
TýmChybČasPořadíSplněno
35. PH Praha03:20 s1
18. PH Brno03:30 s2
24. PH Brno32:20 s3×
34. PH Nymburk33:50 s4×
19. PH Příbram62:50 s5×
Kategorie:DR
TýmChybČasPořadíSplněno
9. PH Třinec06:02 s1
35. PH Praha15:45 s2×
42. PH Ostrava35:08 s3×
19. PH Příbram35:48 s4×

Oheň

Tady jsme taky mhouřili očko. Zvlášť, když jsme zjistili, že některé týmy by byly vyřazeny jen tímto kolem.
Tak jsme uznali i rozdělaný oheň s načatým provázkem a taky o 10 sekund překročený čas.
Kategorie:RR
TýmZapálilPřehořelČasPořadíSplněno
8. PH Zlín1:00 s1
19. PH Příbram1:04 s2
18. PH Brno3:10 s3
9. PH Třinec3:30 s4
35. PH Praha4:10 s5
Kategorie:ER
TýmZapálilPřehořelČasPořadíSplněno
9. PH Třinec1:35 s1
18. PH Brno6:55 s2
34. PH Nymburk×3×
49. PH Praha××4×
35. PH Praha××4×
Kategorie:AR
TýmZapálilPřepálilČasPořadíSplněno
19. PH Příbram1:59 s1
18. PH Brno×4:00 s2
35. PH Praha×4:00 s2
34. PH Nymburk×4×
24. PH Brno××5×
Kategorie:DR
TýmZapálilPřepálilČasPořadíSplněno
42. PH Ostrava2:02 s1
35. PH Praha×2×
9. PH Třinec××3×
19. PH Příbram××4×

Bible

I tady jsme přimhouřili oko a snížili laťku z 60 % na 50 %.
Kategorie:RR
TýmCelkemPořadíSplněno
35. PH Praha7.331
8. PH Zlín6.252
18. PH Brno53
9. PH Třinec4.754×
19. PH Příbram4.335×
Kategorie:ER
TýmCelkemPořadíSplněno
18. PH Brno71
9. PH Třinec62
34. PH Nymburk5.13
35. PH Praha2.54×
42. PH Ostrava1.755×
49. PH Praha0.56×
Kategorie:AR
TýmCelkemPořadíSplněno
35. PH Praha71
19. PH Příbram3.52×
34. PH Nymburk3.252×
24. PH Brno1.754×
18. PH Brno0100*×
*Tým se nedostavil
Kategorie:DR
TýmCelkemPořadíSplněno
35. PH Praha6.51
9. PH Třinec62
42. PH Ostrava43×
19. PH Příbram2.54×

Celkové výsledky

A celkem to pak vypadá takto. Při rozhodování o pořadí bylo nejdůležitějším kritériem počet splněných disciplín a potom součet pořadí v jednotlivých disciplínách (červeně a žlutě zvýrazněné jsou týmy, které nesplnily kritéria a tudíž jsou bez titulu Ranger roku).
Kategorie:RR
TýmBěhBibleUzleStanOheňSoučet Pořadí
8. PH Zlín52121111
18. PH Brno13233122
35. PH Praha31315133
19. PH Příbram25552194
9. PH Třinec44444205
Kategorie:ER
TýmBěhBibleUzleStanOheňSoučet Pořadí
18. PH Brno41232121
9. PH Třinec22451142
34. PH Nymburk53123143
35. PH Praha34314154
49. PH Praha16444195
Kategorie:AR
TýmBěhBibleUzleStanOheňSoučet Pořadí
35. PH Praha4111291
19. PH Příbram32351142
24. PH Brno14435173
34. PH Nymburk53544214
18. PH Brno2100*2221085
*Tým se nedostavil
Kategorie:DR
TýmBěhBibleUzleStanOheňSoučet Pořadí
9. PH Třinec12313101
35. PH Praha2122292
42. PH Ostrava33131113
19. PH Příbram44443194

Biblický kvíz – odpovědi

Biblický kvíz – Kategorie DR

Starý zákon

 1. Jaké národnosti byla Rút?
  Moábka. Rt 1,4
 2. Který z kmenů Izraele byl vyhrazen k tomu, aby sloužil Hospodinu?
  Kmen Lévi. Např. Ex 32,28–29
 3. Komu se zdál sen o 7 vyhublých kravách, které pozřely 7 krav vypasených a skrze koho Bůh dotyčnému sen vyložil?
  Faraonovi, skrze Josefa. Gn 41,1–4; 41,25–26
 4. Který Davidův syn se po něm stal králem celého Izraele?
  Šalamoun. 1.Kr 2,12
 5. Doplň verš, který následuje: Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek
  Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod. Ž 23,2

Nový zákon

 1. Jaké povolání měl Zacheus, který pro svou výšku musel vylézt na strom, aby spatřil Ježíše?
  Vrchní celník Lk 19,2
 2. V kolikátém měsíci byla Alžběta, když přišel anděl za Marií?
  V šestém. Lk 1,26
 3. Kteří dva proroci očekávali narození Ježíše a setkali se sním?
  Simeon a Anna Lk 2, 25-38
 4. Přesně doplň: Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo
  … nepřichází k Otci než skrze mne. J 14,6
 5. Kdo pokřtil Ježíše?
  Jan Křtitel Mt 3,13

Biblický kvíz – Kategorie AR

Starý zákon

 1. Jakým způsobem přešel izraelský lid Jordán? 
  Kněží nesoucí schránu vstoupili do řeky a ta se rozestoupila Joz 3,15-16
 2. Proč pohrdla Míkal svým mužem (Davidem)?
  Protože divoce křepčil před Boží schránou 2 Sam 6 20-22
 3. Co udělala Miriam po přejití Rudého moře?
  Vzala do ruky bubínek a zpívala. Ex 15,21
 4. Kteří čtyři muži odmítali jíst lahůdky z královského stolu a raději jedli pouze zeleninu a pili vodu? Bůh je pak obdařil věděním a zběhlostí ve veškerém písemnictví a moudrosti. 
  Daniel, Azarjáš, Míšael a Chananjáš (Baltšasar, Šadrak, Méšak Abed-nego). Da 1, 11–17
 5. Podle čeho poznal služebník vyslaný Abrahamem, jakou ženu Bůh vybral pro Izáka?
  Dívka, kterou požádá o vodu, odvětí: "Pij, a i tvé velbloudy napojím." Gn 24, 13–14

Nový zákon

 1. V kázání na hoře Ježíš mnohé blahoslaví. Komu všemu říká „Blaze“?
  chudým v duchu; těm, kdo pláčou; tichým; kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti; milosrdným; těm, kdo mají čisté srdce; těm, kdo působí pokoj; kdo jsou pronásledování pro spravedlnost; vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně. Mt 5, 3–11
 2. Bohatému mladíkovi, který od mládí zachovává všechna přikázání, přesto podle Ježíše jedna věc chybí. Jaký pokyn od Ježíše dostává? Co má učinit?
  Jít a prodat všechno, co má. Mk 10,21 (+ rozdat to chudým, následovat Ježíše Mt 19,21; Lk 18,22)
 3. Kde získal Petr peníze na zaplacení chrámové daně?
  Jdi k moři a hoď udici; vytáhni rybu, která se první chytí, otevři jí ústa a najdeš peníz Mt 17,27
 4. Kde nechal Samaritán přepadeného, když ho ošetřil a sám musel jet dál? 
  V hostinci Lk 10, 35
 5. Které z učedníků si vzal s sebou při modlitbě v Getsemane? 
  Petra, Jana, Jakuba Mk14,33

Biblický kvíz – Kategorie ER

Starý zákon

 1. Co poslal po Davidovi otec svým synům, když válčili v dolině posvátného stromu, kde byl i Goliáš?
  Vezmi pro své bratry éfu  praženého zrní a těchto deset chlebů. 1 Samuelova 17:17 - 18
 2. Napiš alespoň 1 muže ze SZ, o kterém je výslovně napsáno, že jedl med.
  Jónatan (1. S 14,43); Samson a Manóach (Sd 14,9); autor písně písní - Šalamoun? (Pí 5,1)
 3. Při jaké příležitosti Izraelci jednou rukou pracovali a ve druhé drželi zbraň?
  Při stavbě Jeruzalémských hradeb. Neh 4,11
 4. Co přesně bylo obsahem zprávy, kterou přinesl posel z bitvy Élímu těsně před Élího smrtí?
  Lid prohrál s Pelištějci, oba Élího synové zemřeli. Boží schrána byla vzata. 1.S 4,17
 5. Proč zemřel Uza?
  Dotkl se Boží schrány 2 Sam 6, 6 - 8

Nový zákon

 1. K jaké starozákonní události připodobňuje Ježíš Syna člověka v rozmluvě s Nikodémem?
  K vyvýšení hada na poušti Mojžíšem. J 3, 14
 2. Kde je napsáno: „Hle, stojím přede dveři a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou.“
  Zj 3,20
 3. O co požádal Šimon apoštoly Petra a Jana ve městě Samaří, když viděl, že na koho vzkládají ruce, dostává Ducha svatého?
  Aby i jemu dali tu moc, že na koho položí ruce, dostane Ducha svatého. Sk 8, 18–19
 4. Přesně doplň: Ovoce Božího Ducha však je …. Proti tomu se zákon neobrací.
  … láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost tichost a sebeovládání. G 5, 22–23
 5. V jedné epištole Pavel popisuje „zbroj víry.“ Napište, co má být naším pásem, pancířem, obuví, štítem, přilbou a mečem.
  pravda, spravedlnost, pohotová služba evangeliu víra, spasení a slovo Boží. Ef 6, 14–17

Biblický kvíz – Kategorie RR

Starý zákon

 1. Který prorok ležel 390 dní na levém boku?
  Ezechiel. Ez 4,4–5
 2. Komu Bůh řekl: „Kdo to zatemňuje úradek Boží neuváženými slovy? Nuže, opásej si bedra jako muž, budu se tě ptát a poučíš mě.“
  Jóbovi. Jb 38,2–3
 3. Který prorok nechal dvakrát po sobě seslat oheň na velitele a jeho 50 mužů, které poslal izraelský král proto, aby k němu proroka přivedli?
  Elijáš. 2.Kr 1, 9–12
 4. Co vsypal Elíša do polévky obsahující jedovatou bylinu, aby byla jedlá?
  Mouku. 2.Kr 4, 39–41
 5. Který Žalm napsal David poté, co zhřešil s Batšebou (v tomto žalmu svého hříchu lituje)?
  Žalm 51. Ž 51,1–-2

Nový zákon

 1. Na co se vymlouvali lidé pozvaní na velkou hostinu?
  koupě pole, koupě pěti párů volů, oženil se L 14, 18-20
 2. Přesně doplň: V ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností,…
  … nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Fp 2,3
 3. O kterých věcech mluvil Ježíš, že vycházejí ze srdce člověka, když mluvil o tom, co vchází do úst, neznesvěcuje člověka, ale co z úst vychází, to člověka znesvěcuje. 
  špatné myšlenky, vraždy, cizoložství, smilství, loupeže, křivá svědectví, urážky Mat 15,19
 4. Na jaký Žalm se odkazuje satan v pokušení na poušti, když říká: „je psáno: Svým andělům dá příkaz a na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou o kámen?
  Žalm 91, 11–12
 5. Kam neměli vstupovat učedníci, když je Ježíš vyslal na jejich první evangelizační misi, ještě za jeho života? (vyslání dvanácti)
  K pohanům a do samařských obcí Mt 10,5

Fakturační údaje

Royal Rangers v ČR, z. s.

Oldřichovice 328

73961 Třinec

IČO: 64122433

datová schránka: jb5g3hh

bankovní účet: 6051726730/2010

Kontakt

Sledujte nás

Podporují nás