Pravidla rangera roku

1 - Štafetový běh

Bude sprint na 100 m. Na trati budou rozmístěni členové družstva a plácnutím se předají štafetu. Běh bude uskutečněn tam a zpět. Nejde o klasickou štafetu, ale ve stylu sokola, tam a zpět.

2 - Rozdělání ohně

Družstvo si před vlastní soutěží připraví dřevo na podpal do skleničky velikosti 250 ml. Použity mohou být jen přírodní materiály z místa tábořiště.

Při vlastním provedení musí družstvo rozdělat oheň pomocí tří sirek. Oheň musí zapálit a rozhořet tak, že přepálí provázek natažený nad ohněm ve výšce 20 cm od země. Časový limit je 4 minuty.

3 - Biblické znalosti

Hledání odpovědí ze Starého a Nového zákona na základě položených otázek. Týmy budou společně odpovídat na pět otázek ze Starého a pět z Nového zákona. Budou mít k dispozici papírovou Bibli, nejlépe ekumenický překlad (kvůli jménům biblických postav). Každý člen týmu může mít svou. Bible musí být prosta jakýchkoli záložek nebo označení knih.

Cílem je napsat správnou odpověď i s citací odpovídajícího místa v Bibli. Odpovědi budou zapisovat na papír a na každou odpověď bude časový limit.

4 - Uzlování

Při uzlování bude družstvo vázat najednou a každý z členů musí prokázat znalost všech uzlů. Uzle budou vázány na napnuté horolezecké lano. Každý z členů družstva dostane 6 metrových provazů a jimi bude vázat jednotlivé uzle.

Vázat se budou:

  • ambulanční uzel
  • dračí smyčka – může mít volný konec zakončen do i ven z uzle
  • lodní smyčka
  • rybářská spojka – musí být učesaná
  • dvojitá osma – musí být vázána protisměrně
  • loďkový uzel

Závod bude probíhat tak, že po startu všichni z družstva začnou vázat na horolezecké lano jednotlivé uzle. Počítá se čas po dokončení posledního uzle. Poté budou jednotlivé uzle zkontrolovány a za špatně uvázaný uzel bude časová penalizace.

5 - Stavba stanu

Pro tuto disciplínu budou k dispozici dva typy stanů, Atak2 od firmy Jurek a Arpenaz pro dvě osoby od firky Quechua.

Stavět se bude na čas. Po skončení bude vyhodnocena kvalita postavení stanu a za chyby bude časová penalizace.

Historie

Od roku 2018 byla zahájena tradice poměřování sil v royalovských dovednostech. Soutěž Ranger roku se skládá z pěti různých disciplín, které mají komplexně prověřit schopnosti soutěžících, od znalostí tábornických a duchovních po schopnosti fyzické. Soutěží se v jednotlivých věkových kategoriích, ve kterých každá přední hlídka může postavit jeden svůj tým a poměřit síly s ostatními.

Titul Rangera roku může získat každý, kdo splní požadované limity pro všechny z daných disciplín, teoreticky mohou být držiteli titulu všechny týmy. Nejlepší tým v každé věkové kategorii získává putovní pohár.