Pravidla rangera roku

Aktualizované pravidla pro rok 2024

1. Fyzická zdatnost (vytrvalostní běh)

V roce 2024 bude fyzická zdatnost testovaná na vytrvalostním běhu. Všichni členové družstev poběží po vyznačené trati v areálu, bude se měřit, jakou vzdálenost uběhnou za 12 minut. Součet vzdáleností všech členů týmu musí pro splnění disciplíny odpovídat zadanému limitu.

Rangera roku získá tým, který společně (součtem) uběhne zadaný limit za 12 minut.

Limity:

 • DR 6000 m
 • AR 6800 m
 • ER 7500 m
 • RR 8000 m
 • U každé dívky kategorie DR a AR se od limitu odečítá 200 m, ER 400 m a RR 600 m.
 • U každého muže kategorie RR nad 40 let se od limitu odečítá 300 m a nad 50 let 600 m.
 • U každé ženy kategorie RR nad 40 let se od limitu odečítá 800 m a nad 50 let 1000 m. 

2. Rozdělání ohně

V roce 2024 bude úkolem družstev rozdělat oheň a přepálit provázek s dřevem, které družstvo dostane od organizátorů. Družstvo před vlastní soutěží obdrží hranol smrkového dřeva o rozměrech cca 4x6x10 cm, ze kterého si s pomocí sekery a nože připraví dřevo na podpal. Sekery a špalky na sekání budou dostupné k zapůjčení během akce. 

Při vlastním provedení musí družstvo rozdělat oheň pomocí tří sirek, nebo křesadlem.
Oheň musí zapálit a rozhořet tak, že přepálí provázek natažený nad ohněm ve výšce 20 cm od země.

Křesadlo může použít každý své, pokud nebude mít, zapůjčí pořadatel. Sirky dodá pořadatel.

Rangera roku získá tým, který v daném časovém limitu zapálí oheň a přepálí provázek.

Limity:

 • DR 7 min
 • AR 6 min
 • ER 5 min
 • RR 5 min

3. Biblické znalosti

Hledání odpovědí z uvedených pasáží Biblena základě položených otázek. Týmy budou společně odpovídat na 4-6 otázek ze Starého a 4-6 z Nového zákona.

V soutěži je povolena papírová Bible, (doporučujeme ekumenický překlad – kvůli jménům biblických postav). Každý člen týmu může mít svou Bibli, v případě potřeby je možné půjčit jednu Bibli na tým u organizátorů. Bible musí být prosta jakýchkoliv záložek nebo označení knih.

Cílem je napsat správnou odpověď i s citací odpovídajícího místa v Bibli. Odpovědi budou zapisovat na papír a na každou odpověď bude časový limit.

Rangera roku získá tým, který zodpoví veškeré otázky do daného limitu.

Okruhy pro rok 2024: 

Starý zákon:

 • 5. Mojžíšova (celé jen RR, kategorie AR a ER pouze 1-11, DR nic)
 • 1. a 2. Královská
 • Sofonjáš (jen ER a RR)
 • Žalmy 107–150 (ER a RR vše, DR jen 139, AR jen 117-119, 139)

Nový zákon:

 • Skutky Apoštolské
 • 1.-3. list Janův (DR jen 1. list)
 • List Judův (pouze ER a RR)

Limity:

 • 60 % až 100 % správných odpovědí – platí pro všechny kategorie.

4. Uzlování

Při uzlování bude družstvo vázat najednou a každý z členů musí prokázat znalost všech uzlů. Uzle budou vázány na napnuté horolezecké lano. Každý z členů družstva dostane 5 provazů (po 1 m) a jimi bude vázat jednotlivé uzle. 

Každá kategorie bude vázat 5 uzlů, které se pro vyšší kategorie na začátku Ringoturnaje vylosují z níže uvedeného seznamu. Kategorie AR bude navíc vázat křížovou vazbu s alespoň 4 otočkami a kategorie ER a RR budou vázat jednu z vazeb křížová, příčná, podélná (také se 4 otočkami). 

DR:

 • ambulanční spojka
 • lodní smyčka
 • dračí smyčka – může mít volný konec zakončen do i ven z uzle
 • rybářská spojka (autíčka) – musí být „učesána“
 • škotová spojka

AR, ER a RR:

 • ambulanční spojka
 • lodní smyčka
 • dračí smyčka – může mít volný konec zakončen do i ven z uzle
 • rybářská spojka (autíčka) – musí být „učesána“
 • škotová spojka
 • dvojitá osma – musí být vázána protisměrně a musí být „učesána“
 • loďkový úvaz

Každý z uzlů musí být dotažen a u uzlů musí být volný konec minimálně 10 cm.

Závod bude probíhat tak, že po startu všichni z družstva začnou vázat na horizontálně uvázaném horolezeckém laně jednotlivé uzle. Od kategorie AR následně uváže ještě na připravených tyčích zadanou vazbu. Každý člen týmu váže samostatně, bez pomoci ostatních, pomoc je dovolená jen slovní. Počítá se čas po dokončení posledního uzle/vazby. Pořadí bude určeno správností uvázaných uzlů, a teprve potom časem. Pro splnění limitu Rangera roku musí každý uvázat uzle v limitu.

Na družstvo jsou tolerovány 1,5 chyby. 

 • Celá chyba je: špatně uvázaný a neuvázaný uzel nebo nedotažený uzel.
 • Půl chyba je: neučesaná autíčka, krátký volný konec autíček, dračí smyčky aj., neučesaná dvojitá osma, neutažená vazba.

Rangera roku získá tým, který uváže uzle s maximálně 1,5 chybou v časech dle limitů.

Limity:

 • DR 5 min
 • AR, ER 10 min
 • RR 8 min

5. Tábornické dovednosti (orientace)

Při zkoušce orientace musí soutěžící prokázat znalost práce s buzolou a odhadu vzdálenosti. Každý člen týmu dostane sadu úseků (určených pomocí azimutu + vzdálenosti), kterými má postupně projít a dojít ke správnému cíli.

Kategorie:

 • DR – 2 úseky
 • AR – 3 úseky 
 • ER – 4 úseky
 • RR – 4 úseky

Rangera roku získá tým, jehož členové určí správně alespoň dva cíle ze tří.

Limity:

 • všechny kategorie 10 min

Historie

Od roku 2018 byla zahájena tradice poměřování sil v royalovských dovednostech. Soutěž Ranger roku se skládá z pěti různých disciplín, které mají komplexně prověřit schopnosti soutěžících, od znalostí tábornických a duchovních po schopnosti fyzické. Soutěží se v jednotlivých věkových kategoriích, ve kterých každá přední hlídka může postavit jeden svůj tým a poměřit síly s ostatními.

Titul Rangera roku může získat každý, kdo splní požadované limity pro všechny z daných disciplín, teoreticky mohou být držiteli titulu všechny týmy. Nejlepší tým v každé věkové kategorii získává putovní pohár.

Do roku 2023 byly disciplíny vždy stejné: štafetový sprint na 100 m, rozdělání ohně a přepálení provázku 20 cm nad zemí s přírodním materiálem nasbíraným do skleničky 250 ml, biblické znalosti (test s 10 otázkami, možnost hledat v Bibli), uzlování ambulanční uzel, dračí smyčka, lodní smyčka, rybářská spojka, dvojitá osma, loďkový úvaz) a stavba stanu. 

Archiv pravidel a disciplín z předchozích let

Danka Pohanková

Pravidla Rangera roku 2023
1 – Štafetový běh Bude sprint na 100 m (tj. 3x 100 m).Na trati budou rozmístěni členové družstva a plácnutím ... Číst více

Fakturační údaje

Royal Rangers v ČR, z. s.

Oldřichovice 328

73961 Třinec

IČO: 64122433

datová schránka: jb5g3hh

bankovní účet: 6051726730/2010

Kontakt

Sledujte nás

Podporují nás