Duchovní program

Téma: SKRYTÁ IDENTITA

Velkou výzvou pro nás mladé je hledání identity, sebepřijetí, vědomí vlastní hodnoty. Křesťané v Kristu přijímají novou identitu, nové DNA, jsme Královy děti. Všechno jsme dostali zdarma bez vlastního přičinění, Bůh miluje a přijímá každého bez rozdílu. Chceme všem účastníkům Ringoturnaje 2021 zdůraznit především to, kým jsme. Všechno, co děláme nebo neděláme, je totiž zcela bezpředmětné, pokud svoji hodnotu neznáme. Nemá smysl moc kázat o tom, co bychom měli dělat (to navíc většina lidí docela dobře ví). Důležité je, abychom přijali novou identitu, kterou nám dává Kristus a tím žili. Nechceme živořit, ale žít jako Boží děti!  

Toužíme po tom, aby se tyto pravdy účastníci Ringoturnaje nejenom dozvěděli z večerních kázání, ale aby je také prožili v osobním setkání s Bohem a prakticky je přijali pro své životy. 

Výchozí biblický text: „Pohleďte, jakou láskou nás Otec zahrnul: smíme se nazývat Božími dětmi – a také jimi jsme! Proto nás svět nezná, že nepoznal jeho. Milovaní, teď jsme Boží děti, ale ještě se neukázalo, co budeme. Víme však, že až se ukáže, budeme podobní jemu, neboť ho uvidíme tak, jak je.“ (1.Jan 3:1-2) 

ranger kids

Miroslava Smetanová

discovery rangers

Petr Walach
Ladislav Menčík
Petr Helešic

adventure rangers

Karel Hauptman
Pavel Trefný
Roman Povala