Pravidla Rangera roku 2023

Danka Pohanková

1 – Štafetový běh

Bude sprint na 100 m (tj. 3x 100 m).
Na trati budou rozmístěni členové družstva a plácnutím si předají štafetu.
Běh bude uskutečněn tam a zpět. Nejde o klasickou štafetu, ale ve stylu sokola, tam a zpět.

Rangera roku získá tým, který v daném časovém limitu zaběhne celou trať.

Limity:

 • DR 70 s
 • AR 60 s
 • ER 55 s
 • RR 55 s
  • U každého účastníka kategorie RR nad 40 let se
   k limitu přičítají 2 s a nad 55 let 3 s

2 – Rozdělání ohně

Družstvo si před vlastní soutěží připraví dřevo a materiál na podpal do skleničky velikosti 250 ml. Použity mohou být jen přírodní materiály z místa tábořiště.

Při vlastním provedení musí družstvo rozdělat oheň pomocí tří sirek, nebo křesadlem.
Oheň musí zapálit a rozhořet tak, že přepálí provázek natažený nad ohněm ve výšce 20 cm od země.

Křesadlo může použít každý své, pokud nebude mít, zapůjčí pořadatel. Sirky dodá pořadatel.

Rangera roku získá tým, který v daném časovém limitu zapálí oheň a přepálí provázek.

Limity:

 • DR 7 min
 • AR 6 min
 • ER 5 min
 • RR 5 min

3 – Biblické znalosti

Hledání odpovědí evangelií (Nový zákon) a z knih Jozue, Soudců, Rút, 1. 2. Samuelova (Starý zákon) na základě položených otázek.
Týmy budou společně odpovídat na pět otázek ze Starého a pět z Nového zákona.

V soutěži je povolena papírová Bible, (ekumenický překlad – kvůli jménům biblických postav).
Každý člen týmu může mít svou.

Bible musí být prosta jakýchkoli záložek nebo označení knih.

Cílem je napsat správnou odpověď i s citací odpovídajícího místa v Bibli.
Odpovědi budou zapisovat na papír a na každou odpověď bude časový limit.

Rangera roku získá tým, který zodpoví veškeré otázky do daného limitu.

Limity:

 • 60 % až 100 % správných odpovědí – platí pro všechny kategorie.

4 – Uzlování

Při uzlování bude družstvo vázat najednou a každý z členů musí prokázat znalost všech uzlů. Uzle budou vázány na napnuté horolezecké lano. Každý z členů družstva dostane 6 provazů (po 1 m) a jimi bude vázat jednotlivé uzle.

Vázat se budou:

 • ambulanční uzel
 • dračí smyčka – může mít volný konec zakončen do i ven z uzle
 • lodní smyčka
 • rybářská spojka (autíčka) – musí být „učesána“
 • dvojitá osma – musí být vázána protisměrně a musí být „učesána“
 • loďkový úvaz

Každý z uzlů musí být dotažen a u uzlů musí být volný konec minimálně 10 cm.

Závod bude probíhat tak, že po startu všichni z družstva začnou vázat na horizontálně uvázaném horolezeckém laně jednotlivé uzle. Každý váže samostatně, bez pomoci týmu.
Počítá se čas po dokončení posledního uzle.

Pořadí bude určeno správností uvázaných uzlů, a teprve potom časem.
Pro splnění limitu Rangera roku musí každý uvázat uzle v limitu.
Na družstvo jsou tolerovány 1,5 chyby.

Celá chyba je špatně uvázaný a neuvázaný uzel, nedotažený uzel.

Půl chyba je: 

 • neučesaná autíčka, krátký volný konec autíček, dračí smyčky aj., neučesaná dvojitá osma

Rangera roku získá tým, který uváže uzle s maximálně 1,5 chybou v časech dle limitů.

Limity:

 • DR 10 min
 • AR, ER, RR 8 min

5 – Stavba stanu

Postavení stanu Arpenaz pro dvě osoby
(Decathlon, podobný stan je Prutový stan MH 100 z Decathlonu).
Soutěžní verze stanu bude k dispozici na vyzkoušení na Ringoturnaji.

Měří se čas a hodnotí se kvalita postavení.

Trestné půlbody jsou za nedostatky, které nesnižují funkčnost a bezpečnost stanu (např. do stanu nebude zatékat, samovolně se nezřítí).

Družstvo musí odevzdat stan sbalený. V případě že bude špatně sbalen, dostane trestný bod.

Rangera roku získá tým, který postaví stan s maximálně 1,5 trestnými body v čase dle limitů.

Limity:

 • DR 5 min
 • AR 4 min
 • ER 3:30 min
 • RR 3:30 min

Fakturační údaje

Royal Rangers v ČR, z. s.

Oldřichovice 328

73961 Třinec

IČO: 64122433

datová schránka: jb5g3hh

bankovní účet: 6051726730/2010

Kontakt

Sledujte nás

Podporují nás