Soutěž Ranger roku

Soutěž Ranger roku

Pro druhý ročník Rangera roku jsme zachovali stejné disciplíny. Novinkou roku 2019 je rozšíření věkových kategorií. V tomto roce je soutěž vyhlášena pro kategorie DR, AR, ER a RR.

Každá přední hlídka může nominovat ve věkové kategorii jedno tříčlenné družstvo v odpovídajícím věkovém rozmezí. Nelze nominovat mladší do starší věkové kategorie. Pět disciplín bude rozděleno do jednotlivých dní Ringoturnaje. Soutěže budou probíhat rotačním systémem. To znamená, že současně poběží čtyři různé disciplíny a věkové kategorie budou rotovat v jednotlivých soutěžních blocích.

 

Biblické znalosti budou testovány písemně: 5 otázek ze Starého zákona a 5 otázek z Nového zákona. Družstva je budou vypracovávat společně a mohou při tom použít papírovou bibli.

Zde jsou příklady otázek:

Starý zákon: Jak zemřel syn Davida Abšalóm? Napište, co bylo v který den stvořeno.

Nový zákon: Kteří z proroků očekávali v chrámu příchod Mesiáše a osobně se s ním setkali? S kým se setkal Ježíš na hoře proměnění?

 

Stavba stanu: Pro tuto disciplínu budou k dispozici dva typy stanů – Atak 2 od Jurka a Arpenaz pro dvě osoby od Quechua.

 

Štafetový běh bude sprintem na 100 m, přičemž na koncích trati budou rozmístěni členové družstva a plácnutím si předají štafetu. Běh tak nebude klasickou štafetou, ale běhat se bude ve stylu Sokola, první běžec tam, druhý zpět atd.

 

Při uzlování bude družstvo vázat uzly najednou a každý z členů musí prokázat znalost všech uzlů. Ze soutěže byla vyřazena napínačka. Uzly budou vázány na napnuté horolezecké lano. Každý z členů družstva dostane 6 metrových provazů a na nich bude vázat jednotlivé uzly, a sice: ambulanční uzel, dračí smyčku, lodní smyčku, rybářskou spojku, dvojitou osmu, loďkový uzel. Dračí smyčka může mít volný konec dovnitř i ven (viz foto),

     

rybářská spojka musí být učesaná (viz foto),

dvojitá osma musí být vázaná protisměrně (viz foto).

         

Závod bude probíhat tak, že po startu všichni z družstva začnou vázat na horolezecké lano jednotlivé uzly. Čas se stopuje po dokončení posledního uzlu. Poté budou jednotlivé uzly zkontrolovány a za špatně uvázaný uzel bude časová penalizace.

 

Pro disciplínu rozdělání ohně lze k sběru a uskladnění dřeva použít sklenici od majolky o obsahu 250 ml. Ta bude při registraci prázdná. Dřevo lze sbírat pouze v tábořišti v Křižanově. Toto dřevo si družstvo připraví před soutěží. Při vlastní soutěži půjde o to, připravit oheň, na tři sirky jej zapálit a přepálit provázek upevněný 20 cm nad zemí. Hodnotí se čas od začátku přípravy ohně po přepálení provázku.

 

Za tým Ringoturnaje

Karel Hauptman

 

Comments are closed.