Ranger roku

Ranger roku

Ringoturnaj se blíží a s ním i první ročník soutěže Ranger roku. Aby nevznikaly dohady, upřesníme původě publikované informace o tom, jak bude soutěž probíhat, ještě v tomto článku.

Soutěží se ve věkových kategoriích DR, AR a ER, přičemž kategorie ER bude vypsána, pouze pokud se do ní přihlásí alespoň 10 družstev. Do každé věkové kategorie smí každá přední hlídka přihlásit maximálně jedno družstvo sestávající právě ze tří členů odpovídajícího věku. Nelze nominovat mladší děti do starší věkové kategorie ani nelze sestavit jedno družstvo z členů různých předních hlídek.

Soutěží se v pěti disciplínách: biblické znalosti, štafetový běh, uzlování, stavba stanu a rozdělávání ohně. Těchto pět disciplín bude rozděleno do jednotlivých dní Ringoturnaje. Vždy bude soutěžit samostatně jedna věková skupina a po ní budou následovat další věkové skupiny.

Popis jednotlivých disciplín:

Biblické znalosti

Toto kolo proběhne jako součást sobotního večerního programu, který bude společný pro všechny soutěžní věkové kategorie. Družstva písemně vypracují odpovědi na 5 otázek ze Starého a 5 otázek z Nového zákona. Členové týmu budou spolupracovat a mohou použít svoji papírovou Bibli. Budou však omezeni časovým limitem.

Příklady otázek:

Starý zákon: Jak zemřel syn Davida Abšalóm? Napište, co bylo v který den stvořeno.
Nový zákon: Kteří z proroků očekávali v chrámu příchod Mesiáše a osobně se s ním setkali? S kým se setkal Ježíš na hoře proměnění?

Štafetový běh

Sprint na 100 m, při kterém budou na trati rozmístěni členové družstva a plácnutím si budou předávat štafetu. Běžet se bude tam a zpět. Běh nebude klasickou štafetou, ale ve stylu tradice Sokola.

Uzlování

Vázat se budou tyto uzly: ambulanční uzel, dračí smyčka, lodní smyčka, rybářská spojka, dvojitá osma, loďkový uzel. Napínačka byla ze soutěže vyřazena. Každý soutěžící musí prokázat znalost všech těchto uzlů. Každý člen družstva dostane před začátkem 6 metrových provazů a jimi bude po odstartování vázat jednotlivé uzly na napnuté horolezecké lano. Čas se stopne po dokončení posledního uzlu v družstvu (celkem družstvo bude mít navázáno na lanu 18 uzlů). Poté budou jednotlivé uzly zkontrolovány a za špatně uvázaný uzel bude časová penalizace.

Stavba stanu

Pro tuto disciplínu budou k dispozici dva typy stanů: Atak 2 od Jurka a Arpenaz pro dvě osoby od Quechua. Hodnotit se bude rychlost i preciznost postavení stanu celým družstvem. Zároveň prosíme, pokud vlastníte stan některého z uvedených typů, vezměte jej s sebou, abychom jich měli na místě co největší počet a soutěž probíhala co nejplynuleji. Tip: Stan Arpenaz od Quechua můžete taky za pouhých 599 Kč zakoupit v Decathlonu, trénovat na něm s dětmi a zároveň ho vzít na Ringoturnaj – pro plynulost soutěže i ke spaní.

Rozdělávání ohně

Půjde o připravení ohně, zapálení ohně na 3 sirky a přepálení provázku upevněného 20 cm nad zemí. Hodnotí se čas od začátku stavby ohně po přepálení provázku. Na tuto disciplínu může každé družstvo použít předem nasbírané dřevo ve sklenici od majonézy o obsahu 250 ml. Dřevo ovšem lze sbírat pouze na tábořišti v Křižanově, při registraci do soutěže musí být sklenice prázdná. Organizační tým zajistí jen omezený počet sklenic, prosím, přivezte si své vlastní sklenice o daném obsahu pro každé své soutěžící družstvo.

Na Ringoturnaji oslovíme a vybereme rozhodčí pro jednotlivé disciplíny, které zároveň předem prosíme o spolupráci a férové hodnocení jednotlivých disciplín.

Děkujeme vám za případnou pomoc a těšíme se na viděnou na Ringoturnaji.

Za organizační tým

Karel Hauptman

Comments are closed.