Posti se za Ringoturnaj

Posti se za Ringoturnaj

​Vážení učastníci Ringoturnaje, letos máme pro vás adrenalinovou výzvu s názvem Posti se za Ringoturnaj 2018.

Možná si říkáte: Proč bych se měl postit za Ringoturnaj? Proč bych se měl vzdát jídla, které mi dělá takovou radost? Boží slovo o půstu hovoří jasně:

Což to je půst, který si přeji? Den, kdy se člověk pokořuje, kdy hlavu sklání jako rákos, žínici obléká a popelem si podestýlá? Dá se toto nazvat postem, dnem, v němž má Hospodin zalíbení? Zdalipak půst, který já si přeji, není toto: Rozevřít okovy svévole, rozvázat jha, dát ujařmeným volnost, každé jho rozbít? Cožpak nemáš lámat svůj chléb hladovému, přijímat do domu utištěné, ty, kdo jsou bez přístřeší? Vidíš-li nahého, obléknout ho, nebýt netečný k vlastní krvi? Tehdy vyrazí jak jitřenka tvé světlo a rychle se zhojí tvá rána. Před tebou půjde tvá spravedlnost, za tebou se bude ubírat Hospodinova sláva.

A to je přesně to, za co se my, modlitební tým Ringoturnaje, postíme a modlíme – aby Hospodin rozevíral okovy svévole, rozvázal jha, dal ujařmeným volnost, každé jho rozbil, aby se zhojily rány. Nechceme, aby byl Ringoturnaj 2018 jen další akcí, kde se všichni dobře pobavíme. Toužíme po tom, aby mnozí zažili Boží dotek, vysvobození, křest Duchem Svatým, uzdravení a mnohem více, toužíme, aby se generace mladých lidí setkala s Ježíšem. Toužíme po tom, aby mnozí vešli do plnosti, kterou Ježíš zaslíbil. A k tomu potřebujeme vaši modlitební podporu…

Jsi bojovník? Máš odvahu přidat se k půstu? Chceš vidět působení Boží moci na Ringoturnaji? Chceš vidět duchovní průlomy? Chceš vidět uzdravení? Chceš zažít vysvobození? Tak neváhej a zapoj se do půstu, klekni na kolena a přidej se k armádě!

K modlitbám a půstu měsíc před Ringoturnajem se zapisujte do této tabulky.

Comments are closed.