Grantové řízení na doprovodné programy

Grantové řízení na doprovodné programy

Organizační tým chce opět podpořit doprovodné programy, které jsou náročné na realizaci a to jak z důvodů pořizování materiálu, tak z důvodu vlastní realizace. Rádi bychom, aby doprovodné programy zůstaly určitou prestižní aktivitou přední hlídky. Systém podpory má za cíl pouze dopomoci, ale ne nahradit podporu a aktivitu předních hlídek.

Chtěli bychom alespoň částečně podpořit přední hlídky, které se do těchto aktivit pustí. Podmínkou pro zařazení do grantového řízení je řádné vyplnění a odeslání formuláře (viz níže). Granty budou hodnoceny podle několika kritérií:

  1. Atraktivita
  2. Množství dětí, které mohou programem projít za jednotku času
  3. Délka konání
  4. Celkové finanční nároky

Podpora může být realizována na spotřební materiál nebo dopravu materiálu. Grant nepodporuje pořízení materiálu do přední hlídky, výdaje na elektroniku, odměny, telefonní a poštovní výdaje.

Finanční podpora bude vyplacena zpětně na základě předložení vyúčtování a dokladů.

Organizační tým Ringoturnaje 2019 rozdělí podporu ve výši 10 000,- Kč.

Za tým Karel Hauptman

 

Comments are closed.