Autobusy z nádraží Křižanov na základnu a zpět

Autobusy z nádraží Křižanov na základnu a zpět

AKTUALIZOVÁNO [2. května 2018, 8:19] Množí se e-mailové dotazy ohledně dopravy od velitelů předních hlídek. Vzhledem k časovým možnostem není v našich silách na ně odpovídat jednotlivě, veškeré informace tedy přidám do tohoto článku. Přední hlídky, které si zaregistrovaly požadavky na autobusovou dopravu z nádraží v Křižanově na základnu a zpět, budou mít letos rezervované místo v konkrétním autobusu. Přehled odjezdů najdete v přiloženém .pdf (Autobusy-Ringo-2018).

Odpovědi na často kladené dotazy:

  • rezervaci místa v autobusech mají opravdu jen ty přední hlídky, které si požadavky na autobusovou dopravu zaregistrovali na webu Ringoturnaje. Všichni velitelé měli možnost registraci využít a není v silách organizátorů řešit požadavky sdělené jinými „kanály“ (osobně, telefonicky, e-mailem atd.),
  • pokud to kapacita autobusů umožní, mohou jimi jet i nezaregistrované přední hlídky,
  • v neděli 6. května žádný autobus nejede,
  • dopravu v úterý 8. května jsme naplánovali tak, abychom vyšli maximálně vstříc požadavkům zaregistrovaných předních hlídek. Zároveň je třeba vzít na vědomí, že Ringoturnaj oficiálně končí úterním obědem, tj. ve 13 hodin. První autobus pojede za základny ve čtvrt na jednu, tedy už 45 minut před koncem Ringoturnaje,
  • pokud se přední hlídka nevejde do autobusu, je možné zajistit dopravu věcí (batohy, stany atd.), popř. mladších dětí auty, pro starší nebude problém vzdálenost nádraží – základna překonat pěšky.

Pokud potřebujete k dopravě jakékoli další informace, poskytne vám je Honza H. (776 339 794).

Comments are closed.